rehabilitacja

Rehabilitacja zwierząt (zoofizjoterapia) stanowi bardzo cenne uzupełnienie leczenia chirurgicznego i farmakologicznego. Każdy żywy organizm posiada niezwykłe mechanizmy naprawcze i regeneracyjne ? fizjoterapia pomaga je uruchomić i ukierunkować.

Pracując z czworonożnymi pacjentami dążymy nie tylko do odzyskania jak największej sprawności fizycznej, lecz także przywrócenia pacjenta do normalnego funkcjonowania psychicznego i społecznego. W przypadku zwierząt oznacza to możliwość wyjścia na spacer, zabawy, aktywnego udziału w życiu rodziny.

Naszym priorytetem jest kompleksowe leczenie bólu, który często jest czynnikiem odbierającym zwierzętom radość z życia i motywację do ruchu.

Nasi pacjenci kierowani są na rehabilitację przez lekarza weterynarii, a każdy pacjent traktowany jest kompleksowo pozostając pod opieką zoofizjoterapeuty i lekarza prowadzącego.

NASZA OFERTA:

  • Masaż całościowy i segmentalny
  • Kinezyterapia (terapia ruchem)
  • Laseroterapia (laser niskoenergetyczny klasy 3B)
  • Sonoterapia (terapia ultradźwiękami)
  • Elektromiostymulacja
  • Analiza i korekta diety