Return type of Aura\Router\RouteCollection::offsetExists($name) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/home/crosshouse/domains/vet-care.info/public_html/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:148Return type of Aura\Router\RouteCollection::offsetGet($name) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/home/crosshouse/domains/vet-care.info/public_html/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:114Return type of Aura\Router\RouteCollection::offsetSet($name, $route) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/home/crosshouse/domains/vet-care.info/public_html/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:130Return type of Aura\Router\RouteCollection::offsetUnset($name) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/home/crosshouse/domains/vet-care.info/public_html/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:162Return type of Aura\Router\RouteCollection::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/home/crosshouse/domains/vet-care.info/public_html/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:174Return type of Aura\Router\RouteCollection::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /usr/home/crosshouse/domains/vet-care.info/public_html/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:186rtrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /usr/home/crosshouse/domains/vet-care.info/public_html/Ip/vendor/aura/router/src/Router.php:103

rehabilitacja

Rehabilitacja zwierząt (zoofizjoterapia) stanowi bardzo cenne uzupełnienie leczenia chirurgicznego i farmakologicznego. Każdy żywy organizm posiada niezwykłe mechanizmy naprawcze i regeneracyjne ? fizjoterapia pomaga je uruchomić i ukierunkować.

Pracując z czworonożnymi pacjentami dążymy nie tylko do odzyskania jak największej sprawności fizycznej, lecz także przywrócenia pacjenta do normalnego funkcjonowania psychicznego i społecznego. W przypadku zwierząt oznacza to możliwość wyjścia na spacer, zabawy, aktywnego udziału w życiu rodziny.

Naszym priorytetem jest kompleksowe leczenie bólu, który często jest czynnikiem odbierającym zwierzętom radość z życia i motywację do ruchu.

Nasi pacjenci kierowani są na rehabilitację przez lekarza weterynarii, a każdy pacjent traktowany jest kompleksowo pozostając pod opieką zoofizjoterapeuty i lekarza prowadzącego.

NASZA OFERTA:

  • Masaż całościowy i segmentalny
  • Kinezyterapia (terapia ruchem)
  • Laseroterapia (laser niskoenergetyczny klasy 3B)
  • Sonoterapia (terapia ultradźwiękami)
  • Elektromiostymulacja
  • Analiza i korekta diety